S.J.P.V.V. Peetha(R) Harihar - Management Committee

S.J.P.V.V. Peetha(R) Harihar - Management Committee.

Serial NumberMembers of Management CommitteeDesignationContact Number
1. Sreemadh Giriraj Suryasimhasanadhishwara Shri Shri Shri 1008 Shrishaila Jagadguru Dr. Channasiddarama Panditharadya Shivacharya Mahaswamiji. President.  
2.  Sri. D. M. Halaswamy. S/o. Mallikarjunaih, Salakatte, Devarabelakere. Harihar Taluk. Vice President.. 9448722085
3.  Sri. A.S. Hiremath. Rtd. Principal, Channa chetana, Mrutunjaya Nagar, 4th Cross, Ranebennur. Secretary. 9449856865
4. Sri. H. Vishwanathappa. S/o, H. Thirukappa, Near Jayashri Talkis, P.B. Road, Harihar. Member. 9986327799
5. Sri. K.M. Parameshwariah. #477, 5th Main, 7th Cross, P.J. Extn, Davangere-577002. Member. 9448055665
6. Sri. Rajkumar. N.K. R.K. Associates, Opp. To Hotel Shanthi Park, Davangere-577002. Member. 9448345702
7. Sri. R. Ramasreshti. Kasal Enterprises, Tilak Nagar, 4th Cross, Shimoga. Member. 08182-404033
8. Sri. Benakondi Nagendrappa. S/o. B. Puttappa, Sri Maharudra Rice Industries, Veeresh Sadan, Jyothi Talkis Road, Malebennur. Member. 9980551790
9. Sri. Mathada Veeraiaha. S/o. Murigaiah, Belludi. Member. 9900940889
10. Smt. Shankuthalamma. W/o. N.J. Gurusiddaiah, C/8, Bapuji Vidyanagar, 2nd Cross, Davangere-577004. Member. 9611481329
11. Sri. Swamy Shivaprakash. Advocate. No.113/114, HTR Chamber, Opp. Hotel Sanman, Sheshadripuram, Bangalore -20. Member. 9845445569
Go to top